Sedum

Sedum mattor till mark eller tak

Färdiga sedummattor till mark eller tak

Från 475.00 kr

  1. Lägg till de produkter du är intresserad av i din förfrågan för att få en prisuppfattning. Det du lägger till genererar en offert. Du kan göra en beställning genom att bekräfta den offert vi mailar dig.
  2. Klicka på “fortsätt” i förfrågan, fyll i ditt bostadsområde för korrekt totalpris inklusive frakt och mängdrabatt.
  3. Se din förfrågan, klicka “fortsätt”, fyll i formuläret och klicka på “skicka förfrågan”.
  4. Du får en offert inom tre arbetsdagar via e-post.

Observera att du inte kan beställa direkt från vår hemsida.

Sedum är tåliga, fetbladiga perenner som kan läggas på mark och tak.

Vi har två olika typer av sedummattor beroende på användningsområde.

Sedum för mark och Sedum för tak

Den sedummatta som passar bäst att lägga på mark är odlad på kokos där sedumens rötter så småningom växer genom och växer fast i underlaget.

Sedumattan som är anpassad för tak är odlad på en geotextil med ett tjockare lager växtsubstrat.

Under "Dokument" här på vår hemsida hittar ni mer värdefull information ang sedum för mark och tak, samt monteringsanvisning!

Information ang Sedum på mark.

Sedum på mark kan användas på många olika sätt, till exempel som yttertak på jordkällare.
För att mjuka upp intrycket av en stensättning, i slänter, som övergång mot berghällar i naturträdgårdar, på mur och på svåråtkomliga och karga platser.

Sedum kan läggas direkt på mark, bara man har ett dränerade underlag.
Det är därför att föredra om lagret närmst mattan består av makadam 16-32mm, så att underlaget dränerar.
Det är väldigt viktigt att ytan blir torr annars kan man få en kraftig tillväxt av ogräs.

Sedummattan för mark, kan vara odlad på en kokosmatta eller geotextil.
I de fall man kan använda Sedummatta på kokosbotten (Sedum K), etablerar sig rötterna med tiden genom mattan och blir ett med underlaget.
Man lägger då en grusblandningen, 0-18mm under som fukthållare.

Det är alltid viktigt att ytan är fri från rotogräs, har man rotogräs på ytan man tänkt lägga sedummattan skall detta rensas bort och sedan bör man lägga en markduk innan ett 10-15cm tjockt lager med makadam läggs på.
För att inte 0-18 gruset skall försvinna ner i makadamen läggs en separationsduk emellan.

I de fall där man inte kan använda sig av 0-18 grus som fuktighetshållare, tex kraftigt lutande slänter eller helt raka murar, används istället samma system som för tak.
Då läggs en sedummatta som är odlad på geotextil, (Sedum G) tillsammans med en vattenhållande filt.
En perforerad plast separerar då den vattenhållande filten från makadamen som annars torkar ut filten.
Ytan bör inte ha en allt för stor saltpåfrestning eller för stort slitage.

Sedumtak är ett lätt tak och väger, vattenmättat, inte mer än vad ett tak belagt med takpannor gör, ca 50kg/kvm.
Det går utmärkt att kombinera med andra taktäckningar, både gamla och moderna och kan på så sätt ge fina kontraster, till exempel ihop med ett plåttak.
I privata trädgårdar kan sedum ofta ses på friggebodar, carportar, lusthus och uterum.
Det är lätt att lägga och den händige klarar det utan problem på egen hand.

Fördelar med Sedum
Sedum är, förutom det faktum att det är vackert, även ett miljövänligt alternativ av taktäckning. Sedum har många positiva effekter på miljön som vi behöver ta vara på i framtiden.
- Sedumen absorberar och filtrerar surt regnvatten, det gör att belastningen på dagvattenbrunnarna minskar. Vid kraftiga regn fördröjs avrinningen som gör att
risken för översvämningar minskar.
- Sedumen isolerar både mot kyla och värme, bidrar alltså till en jämnare temperatur inomhus och minskar därmed behovet av luftkonditionering
- Växtligheten hjälper till att svalka och sänka temperaturen utomhus i stadsmiljö.
Betong, asfalt absorberar värme medan växter reflekterar upp solstrålarna i atmosfären. Även avdunstningen från sedumen höjer luftfuktigheten och sänker
därför temperaturen.
- Sedumväxterna absorberar buller i utemiljön, det gör att vi får en behagligare ljudnivå från trafiken.
- Sedumen binder och tar upp luftföroreningar som bidrar till en renare miljö.
Studier visar att gator i stadsmiljö med växter har en mycket bättre luft. Den innehåller endast 15% av förorenade partiklar jämfört med en gata utan växter.
- Tätskiktet skyddas av sedumtaket mot UV-strålning och ökar dess livslängd med 3 gånger.
- Sedumtaket är så gott som underhållsfritt, långtidsverkande gödning 1 gång/år, lite rensning vid behov och gärna en genomvattning på våren.
- Estetiskt vackert, ett tak som växlar färg efter årstiderna. Detta blommande tak passar till och framhävs fint tillsammans med tegeltak, plåttak etc.
Sedumtaket ökar byggnadens värde.
- En fin biotopmiljö för fåglar, insekter och fjärilar. Djuren hittar in i stan igen.

Lämpliga tillbehör samt liknande produkter