Betongkruka Berlin

Klassisk krukform

Betongkruka Berlin är en stor kruka i klassisk form.

En kruka för offentlig miljö.

Tillverkas som standard i svart färg.

Dia.1100mm

Höjd 1000mm

Dia.800mm

Höjd 750mm

Pris

dia. 1100 h. 1000, 9995:-

dia.770 h.700, 6595:-

Bra att känna till om betongprodukter:

All betong fäller ut kalk, detta framträder som en vit yta och detta försvinner

normalt av sig själv med tiden. Kalkutfällningar är inte reklamationsgrundande.

Placera inte betongkrukor direkt på underlaget utan lägg alltid distanser under så

att vattnet kan dräneras bort ur krukan. Om dräneringshålen sätts igen så finns det

risk för att krukan spricker.

Kontakta Oss