Betongkruka London

Kvadratiska lådor

Betongkruka London är populära kvadratiska lådor i tre storlekar.

Krukorna används ofta i grupper med de olika storlekarna tätt placerade ihop.

Krukorna tillverkas som standard i svart färg.

600x600x420mm

800x800x530mm

1000x1000x630mm

Pris

600x600x420, 3395:-

800x800x530, 5295:-

1000x1000x630, 6995:-

Bra att känna till om betongprodukter:

All betong fäller ut kalk, detta framträder som en vit yta och detta försvinner

normalt av sig själv med tiden. Kalkutfällningar är inte reklamationsgrundande.

Placera inte betongkrukor direkt på underlaget utan lägg alltid distanser under så

att vattnet kan dräneras bort ur krukan. Om dräneringshålen sätts igen så finns det

risk för att krukan spricker.

Kontakta Oss