Kantsäkring

Kantsäkring används för att låsa ihop plattorna så att de inte börjar glida isär.

Kantsäkring förankras på ett enkelt sätt med långa spik som slås ner i bärlagret.

Det är en viktig detalj på garageinfarter där hjulens rörelser får plattor och marksten

att flytta sig i sidled vilket försvagar hela beläggningen. Även på trädgårdsgångar är

det en fördel att kantsäkra då dessa ofta omgärdas av rabatter eller gräs vilket inte

ger något mothåll. Ett alternativ till denna lösning på en garageinfart är att gräva ner block

tex. Basicmur som blir en stabil kant.

https://betongomarmor.se/produkter/basic-mur/

För bästa resultat kombinera med hårdfog, läs mer här.

https://betongomarmor.se/produkter/flexibel-hardfog/

Kontakta Oss