Sedum

Färdiga sedummattor till mark eller tak

Sedum är tåliga, fetbladiga perenner som kan läggas på mark och tak.

Vi har två olika typer av sedummattor beroende på användningsområde.

Sedum för mark och Sedum för tak

Den sedummatta som passar bäst att lägga på mark är odlad på kokos där sedumens rötter så småningom växer genom och växer fast i underlaget.

Sedumattan som är anpassad för tak är odlad på en geotextil med ett tjockare lager växtsubstrat.

 

 

 

 

 

 

Sedum för tak

Sedum på tak har många fördelar. Först och främst är det ett vackert levande tak som växlar utseende med årstiderna.

Sedum har en god isolerande förmåga både när det gäller värme och kyla samt att det dämpar buller. Växterna skyddar takets ytskikt mot UV-strålning och fungerar som en biotop för fåglar, fjärilar och insekter.

Att lägga sedum på tak är inte något nytt, det har använts relativt länge, men det ökar i popularitet och det har ökat framförallt i städer där det får positiva effekter ur miljösynpunkt. Ett sedumtak absorberar och binder föroreningar och regnvatten vilket gör att belastningen på dagvattenbrunnarna minskar. Att anlägga sedum på tak ger också en möjlighet att bevara gröna ytor i städer där mer och mer mark hela tiden bebyggs. Takträdgårdar ökar ständigt runt om i världen och ett sedumtak är den enklaste varianten av dessa. Sedum kräver lite skötsel och trivs på karg mark med torr miljö vilket bidrar till att det fungerar mycket bra på tak.

Sedumtak är lätta, vattenmättat väger det endast 50kg/m2 vilket inte är tyngre än ett tak av takpannor. Detta gör att det inte krävs någon extra stark konstruktion utan med korrekt undermaterial fungerar det på de flesta tak.

Sedummatta G för tak är odlad på geotextil och har ett tjockare lager växtsubstrat än den Sedummatta K som används för markläggning.

Sedumtakets uppbyggnad

Tätskikt-Det allra viktigaste är att taket har ett riktigt bra och tätt ytskikt. Det står fukt mot taket under långa perioder. Kontakta gärna en takläggare för att få råd om en bra tätskiktsmatta.

Kantavslut:

I nederkant sätts ett rostfritt, perforerat kantavslut som håller sedumen på plats och dränerar bort överflödigt regnvatten.
Fuktighetshållare-Först läggs en vattenhållande filt på ytpappen, vid låg lutning använd också en dränerande matta.

Sedummattan

Därefter läggs SedumG kant i kant.

Växtsubstrat:

I skarvarna kan växtsubstrat fyllas på vid behov för snabbare sammanväxt
Långtidsverkande gödning- Gödning läggs på vår och sommar för att ge sedumen succesiv näring under växtsäsongen.
Skyddsplåtar-Sedumen skyddas på de öppna sidorna med en viken plåt som sluter om och skyddar mot uttorkning och vindfång.

 

 

 

 

Sedum på mark

Kan användas på många olika sätt, till exempel som yttertak på en jordkällare,

för att mjuka upp intrycket av en stensättning, i slänter, som övergång mot berghällar i naturträdgårdar,

på mur och på svåråtkomliga eller kraga platser, det är bara fantasin som sätter stopp.

Sedum kan läggas direkt på mark, bara man har ett dränerade underlag.  Det är därför att föredra om lagret närmst mattan består av makadam, 16-32mm, så att underlaget dränerar. Det är väldigt viktigt att ytan blir torr annars kan man få en kraftig tillväxt av ogräs.

Sedummattan för mark, kan vara odlad på en kokosmatta eller geotextil. I de fall man kan använda Sedummatta på kokosbotten, SedumK etablerar sig rötterna med tiden genom mattan och blir ett med underlaget.

Man lägger då en grusblandningen, 0-18mm under som fukthållare. Det är alltid viktigt att ytan är fri från rotogräs, har man rotogräs på ytan man tänkt lägga sedumet på skall detta rensas bort och sedan bör man lägga en markduk innan makadamen läggs på, ca 10-15cm. För att inte 0-18 gruset skall försvinna ner i makadamen läggs en separationsduk emellan. I de fall där man inte kan använda sig av 0-18 grus som fuktighetshållare, tex kraftigt lutande slänter eller helt raka murar, används istället samma system som på tak. Då läggs en sedummatta som är odlad på geotextil, SedumG tillsammans med en vattenhållande filt. En perforerad plast separerar då den vattenhållande filten från makadamen som annars torkar ut filten. Ytan bör inte ha en allt för stor saltpåfrestning eller för stort slitage.

Kontakta Oss